מאמרים אחרונים

רשימות קצרות בענייני השעה / אברהם מוקוטובסקי, תש"ה

רשימות קצרות שהופיעו בכתב העת 'קוממיות' של פאג"י (גליון ד', שבט תש"ה), מאת אברהם מוקטובסקי, שמו המקורי של ר' אליהו כי טוב.   גבורי כח "גבורי כח עושי דברו" –

מדברי רבי צדוק הכהן על פרשת בלעם / מספר הפרשיות

דברים נשגבים בביאור ענין פרשתו של בלעם, מספרי ר' צדוק הכהן, צדקת הצדיק (מאמר קלא) ורסיסי לילה (מאמר מד): שורש נפשות ישראל הוא ממקור החיים, וכמו ששנינו "כל ישראל יש

מעשה זמרי ופינחס / ר' עודד כיטוב

רבנו מאיז'ביצא בעל מי השילוח מלמד כי מעשה זמרי סוד יש בו, כי אין להעלות על הדעת שהיה כנואף בעלמא מתוך תאוותו, שאם-כן, כדרך שטענו חכמים אודות ייחוס ראובן עם

פרשת בלעם / ר' עודד כיטוב

(חלק ניכר מן הדברים – מתורת רבינו צדוק הכהן מלובלין). הקשר בין בלעם לעמלק, עולה קודם כל מתוך העמל שבשניהם. עמל במקרא מצטרף בדרך כלל לכעס, אָוֶן וכיוצא בהם, ומשמעו תיסכול,

קנאות באהבה / מספר הפרשיות ועוד

התדהמה הגדולה כשהרג פינחס לזמרי, לא שאל בחכמים ולא נמלך במשה, מדעת עצמו בלבד עשה. והיה המעשה הזה של פינחס קשה על כל העם כולו. הנצמדים לפעור אמרו: כך עלה

מכתב לידיד (עם הקמת המכון להוצאת ספרים)

ב"ה ט"ו אלול תשי"ד ירושלם ת"ו למעלת כבוד הדגול מדגולים וכו' וכו' מוה"ר ר' ל. ק. עם כל ב"ב הי"ו אחדשה"ט, הודעתו על קבלתו את האתרוג היתה לי כהפתעה, כי

המִּקדש בשנה – חודש תמוז / ר' עודד כיטוב

תמוז במקדש א – חודש הראיה והיראה החודשים תמוז-אב באים בשנה כבני זוג, כרוכים ותלויים זה בזה וזוקקים זה לזה. כנגדם בנפש – חושי הראייה והשמיעה, כאמור בספר יצירה. ולעומתם

לפרשת חוקת / ר' עודד כיטוב

על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה וגומר. להבנת חז"ל, ספר מלחמות ה' היא התורה עצמה – אשר לומדיה נראים כלוחמים זה בזה, וסוף שנעשים אוהבים – ולא

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"