מאמרים אחרונים

העומדים לברך והעומדים לקלל / מספר הפרשיות

'אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן: שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל: ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי'. מה

כי תבוא – שמחה, קללות מרוככות ותיקון הברית / ר' עודד כיטוב

בפרשת כי תבוא, הששית בשבע-של-נחמה, בולט ומובהק הקשר לספירה הששית, ספירת היסוד, "אות ברית קדש", שכן רובה ככולה עוסקת ב"דברי הברית" שנכרתה בערבות מואב, לקראת הביאה אל הארץ אשר בה

כי תצא – תיקון ההוד / ר' עודד כיטוב

פרשת כי תצא, החמישית בשבע-של-נחמה, עומדת כנגד הספירה החמישית בשבעת ימי הבניין, ספירת ההוד, שבפנימיות, בנפש האדם, היא מדת התמימות, שכן התם שתוכו-כברו, מודה על האמת, כיהודה שהודה ולא בוש,

'לא תקח האם' / מספר הפרשיות

'כי יקרא קן צפור לפניך בדרך וגו' והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך' וגו'. לא אסרה

'כי תצא' – מאמר מספר אש קודש / רחל קיציס

אש קודש שנת ת"ש פרשת תצא כי תצא למלחמה [על אויביך] ונתנו ה' אלוקיך בידיך ושבית שביו כי איתא מהרב הקדוש איש אלוקי המגיד הגדול זכר צדוק וקדוש לברכה לחיי העולמים

תמים תהיה עם ה' אלוקיך / מתוך 'כחודו של מחט'

תמים תהיה עם ה' אלֹקיך – מצווה זו כתובה בתורה. 'התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר עתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו'

לפרשת שופטים – ציבוריות ארצית יהודית / ר' עודד כיטוב

עיון קל בפרשה מראה שהיא עוסקת בעיקר בציבוריות, במוסדות הציבור – שופט, מלך, כהן-לוי ונביא – ובמלחמותיו, ולא מדובר בנושאים דתיים-חגיגיים מובהקים כבפרשת ראה, אלא בעניינים ארציים-מדיניים. מי שעולה ספק

אמרה לפרשת ראה / מספר הפרשיות

'השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר, קרבה שנת השבע שנת השמטה, ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא'. גדול מה

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"