מאמרים אחרונים

מלכויות טו-כב בניסן / ר' עודד כיטוב

באות ט"ו דוּבַּר על מחיית עמלק (הגס) הקודמת להעמדת מלך מבית דוד – ורמוזה בהשבתת השאור של ערב פסח, בטרם התקדש חג, בו מופיע בכבודו המלך ה' בתוך מצרים ונעשים

פסח / ר' עודד כיטוב

פסח כידוע משמעו דילוג. "...זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל" – כביכול באורח פלא דילג המשחית במרוצתו השועטת ועקף

מלכויות ח-יג בניסן / ר' עודד כיטוב

ט. יום ועש"ק מצורע ושבת הגדול ח' ניסן, נשיא מנשה גמליאל בן פדהצור. מנשה בכור יוסף הוא 'יוסף שביוסף',[1] יסוד שביסוד, 'זכר שבזכר', ושמו מעיד עליו שיש בו נטייה לניתוק (כמו

זכרו תורת משה עבדי / ר' אליהו כי טוב, 'הקול' ניסן תשי"ג

כיריעה מקופלת וכסרט ארוך מאוד ונגלל וסתום כולו, הם דברי ימי עולם. מימות אדם הראשון ועד קץ הימים, נגללת היריעה, נפתח הסרט ומתגלות חדשות לתקופות תמונות שונות, לפעמים מזהירות ולפעמים

מלכויות ו-ח ניסן / ר' עודד כיטוב

גד בכור זלפה שפחת לאה, משמש כפי הנראה ליהודה-דוד-המלך הגובר בבני לאה, כעין 'קומנדו' – יחידה מיוחדת למבצעים נועזים – לפעמים בעורף האויב – הדורשים כושר מעולה, נחרצות, זריזות יתרה,

שבת הגדול וטהרת המצורע / ר' עודד כיטוב

טהרת המצורע שבפרשתנו, הנקראת בשנה זו בשבת הגדול הסמוכה לפסח, נכון לדורשה כלפי יציאתנו מן המצר הרע ו"מכל חולי וכל מדוי מצרים-הרעים", שהם כלל הנגעים ומיני הצרעת המיוחסים למצרים. מכות

נגע ומחלה, ברית ובריאות / ר' עודד כיטוב

הנגעים כאב-טיפוס למחלות בכלל במובן מסוים נכון לומר שפרשיות הנגעים מתייחסות בעצם למכלול סוגי המחלות בתורה. בפרשת בשלח, לאחר המתקת מי מרה, נאמר: אם שמע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיניו

קובץ מכתבים לידיד בענייני עריכת ספר

קבוצת מכתבים הקשורים לעריכת ספר "כפתור ופרח" של ידיד ב"ה ג' כסלו תשי"ח ירושלים ת"ו לאלופי ומיודעי….. אחר איחורים רבים הריני מתחיל עתה בהגשת החומר לכב' כראוי לדפוס לדעתי, פרט

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"