מאמרים אחרונים

לתחייה ולתקומה – מצע השקפתי לתנועת פאג"י / ר' אברהם מוקוטובסקי, תש"ה

(מתוך כתב העת של תנועת פאג"י 'קוממיות', גליון א, תש"ה)   אברהם מוקוטובסקי לתחייה ולתקומה  שני הדברים האלה, אחריהם אנו רודפים ואותם אנו מבקשים. רבו המספידים תוך סיפוק נפש ידוע

יעקב, רחל ולאה / ר' עודד כיטוב

מה פשר הסימנים שעשו ביניהם יעקב ורחל? הלוא, כידוע, טביעות עין – אפילו בחפץ שאין לו עינים… – עדיפה מסימנים, ומה עוד בין שני אוהבים בנפש?! ועוד, חז"ל מתארים שאנשי

סולם יעקב / ר' עודד כיטוב

  ויחלום והנה סולם מוצב ארצה… והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו – והנה ה' נצב עליו וגו' על מי ניצב ה', על הסולם (כדעת רמב"ם במו"נ א,טו) או על

משא מלאכי / ר' עודד כי טוב

  נראה כי הפטרת תולדות – וספר מלאכי כולו – משלימה את הפרשה בכך שמתארת כיצד נראית פנימיות בלי חיצוניות; איך נראה יעקב כאשר הוא מזניח את תחום המעשה –

התכללות המידות באבות / ר' עודד כיטוב

ברכת "ויתן לך האלוקים מטל השמים..." היא בעיקרה 'ברכת יצחק', שמצד אופיו העצמי הוא "איש שדה" הזורע ונאחז בארץ, על כן רוב הברכה עוסקת במשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, במלכות

קריאה לגיבוש הציבוריות הנאמנת לתורה / ר' אברהם מוקוטובסקי 'קוממיות' תש"ו

יד אל יד את אחי אנוכי מבקש! קריאה זו בוקעת ועולה מלב כל חרד באמת לדבר ה' ואינו יכול להשלים עם העזובה הגדולה במחנה היראים. ולא על אנשים אוהדים ותומכים

תורה ושיחה / ר' עודד כיטוב

  יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים שהרי שיחתו של העבד שניים ושלושה דפים בתורה וחוזר הכתוב ושונה בה, ואילו דם השרץ שהוא כבשרו מגופי תורה, ואינו נלמד

שתי הרצאות למורים

על חטא שחטאנו בתינוקות של בית רבן (הרצאה בכינוס מורי אגודת ישראל, טו"ב מנחם אב תשכ"ה בני ברק)   אנו חוטאים בנפש תינוקות של בית רבן, חטא גדול! מי חוטא?

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"