מאמרים אחרונים

מסעות וחיפוש אחר ה' / ר' עודד כיטוב

המספר 42 מופיע בפרשה פעמיים, מ"ב מסעות בני ישראל, וארבעים ושתיים ערי הלויים. נראה כי אין כאן אקראיות בעלמא, אלא ישנו קשר פנימי בין שני הנושאים: עם ישראל חותר והולך

נחלה מבוהלת / מספר הפרשיות – מטות

בהולים על ממונם כך דרכו של הנופל בבהלה על ממונו, אפילו טוב הוא וכשהבהלה עזבתו הוא מוכן לכל דבר טוב, ואולם בשעה שהוא בהול, מסיח את דעתו לרגע מכל עניין

"בזזו איש לו" / כחודו של מחט

(מתוך 'כחודו של מחט' – אליהו כי טוב) שם בפשיסחא היו לומדים בצוותא ליראה את ה' ולאהבה אותו בכל לב ונפש. אולם כיצד לירוא והאיך לאהוב? דבר זה לא היו

"זה הדבר" / ר' עודד כיטוב

ידוע כי אחד הדברים בהם נבואת משה מתייחדת מנבואת שאר נביאים, הוא שמשה לבדו נתנבא (גם) ב"זה הדבר", בעוד ששאר נביאים נתנבאו (רק) ב"כה אמר ה'". בדרך כלל מוסבר ש-כה

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"