מאמרים אחרונים

ימי משה האחרונים / מספר הפרשיות – דברים

. משה ועמו לעולם לא יפרדו. מאז נעשה משה רועה לישראל, קשר עמם קשר אל אהבה שלא תימוט לעולם. לא זז מהם יום אחד מלבד שלוש פעמים של ארבעים יום

לפרשת דברים / ר' עודד כיטוב

פרשת דברים נקראת תמיד בתשעת הימים (או ביום תשעה באב עצמו), ובה, בחציה הראשון, בא בארוכה חטא המרגלים (כפי שהוא מופיע בפי משה המוכיח לדור באי הארץ, מה שרומז שהחטא

המִּקדש בשנה – חודש אב / ר' עודד כיטוב

חדש מנחם-אב הרי הוא, כשמו, מוכן ועומד לנחמה גמורה, נחמה בכפליים. בו מתנחם הקב"ה על הרעה אשר מצאה את עמו ומעורר רחמים עליהם כרחם אב על בנים, ובת קול מפוצצת

דרך המח – לפרשת מסעי / רות בן ארזה

בפרשת מסעי מופיע פירוט מסעותיהם של ישראל במדבר. בתורה מפורטים ארבעים ושתיים מסעות נסעו ישראל, ואולם היו מסעות נוספים של חזרה לאותם מקומות. לפי דברי רש"י היו שמונה מסעות של

מסעות וחיפוש אחר ה' / ר' עודד כיטוב

המספר 42 מופיע בפרשה פעמיים, מ"ב מסעות בני ישראל, וארבעים ושתיים ערי הלויים. נראה כי אין כאן אקראיות בעלמא, אלא ישנו קשר פנימי בין שני הנושאים: עם ישראל חותר והולך

"בזזו איש לו" / כחודו של מחט

(מתוך 'כחודו של מחט' – אליהו כי טוב) שם בפשיסחא היו לומדים בצוותא ליראה את ה' ולאהבה אותו בכל לב ונפש. אולם כיצד לירוא והאיך לאהוב? דבר זה לא היו

נחלה מבוהלת / מספר הפרשיות – מטות

בהולים על ממונם כך דרכו של הנופל בבהלה על ממונו, אפילו טוב הוא וכשהבהלה עזבתו הוא מוכן לכל דבר טוב, ואולם בשעה שהוא בהול מסיח את דעתו לרגע מכל עניין

קנאות באהבה / מספר הפרשיות ועוד

התדהמה הגדולה כשהרג פינחס לזמרי, לא שאל בחכמים ולא נמלך במשה, מדעת עצמו בלבד עשה. והיה המעשה הזה של פינחס קשה על כל העם כולו. הנצמדים לפעור אמרו: כך עלה

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"