מאמרים אחרונים

"וחי בהם" / ר' עודד כיטוב

ידוע מדרש רבותינו בגמרא (יומא פה,ב) "וחי בהם – ולא שימות בהם", ללמד על פיקוח נפש שדוחה את השבת ואת שאר המצוות, מלבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שבהם

ששה פרקים לבן דורנו

(קטעי מכתבים שכתב ר' אליהו כי טוב כשנה לפני פטירתו לידיד, על מאמר זה)  ב"ה טו"ב בשבט תשל"ה ירושת"ו ….. ואתחיל בסוף. שמחתי על תגובתך הנרגשת ל"פרקים" שלי. אכן, יגעתי

מלכויות – יז בניסן / ר' עודד כיטוב

השבתת השאור של ערב פסח מקדימה את ליל הפסח אשר בו נפתח הפה להיות פה-סח, "בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך", חוש הדיבור של חדש ניסן (עפ"י ספר יצירה) עומד

מלכויות טו-כב בניסן / ר' עודד כיטוב

באות ט"ו דוּבַּר על מחיית עמלק (הגס) הקודמת להעמדת מלך מבית דוד – ורמוזה בהשבתת השאור של ערב פסח, בטרם התקדש חג, בו מופיע בכבודו המלך ה' בתוך מצרים ונעשים

פסח / ר' עודד כיטוב

פסח כידוע משמעו דילוג. "...זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל" – כביכול באורח פלא דילג המשחית במרוצתו השועטת ועקף

מלכויות ח-יג בניסן / ר' עודד כיטוב

ט. יום ועש"ק מצורע ושבת הגדול ח' ניסן, נשיא מנשה גמליאל בן פדהצור. מנשה בכור יוסף הוא 'יוסף שביוסף',[1] יסוד שביסוד, 'זכר שבזכר', ושמו מעיד עליו שיש בו נטייה לניתוק (כמו

זכרו תורת משה עבדי / ר' אליהו כי טוב, 'הקול' ניסן תשי"ג

כיריעה מקופלת וכסרט ארוך מאוד ונגלל וסתום כולו, הם דברי ימי עולם. מימות אדם הראשון ועד קץ הימים, נגללת היריעה, נפתח הסרט ומתגלות חדשות לתקופות תמונות שונות, לפעמים מזהירות ולפעמים

מלכויות ו-ח ניסן / ר' עודד כיטוב

גד בכור זלפה שפחת לאה, משמש כפי הנראה ליהודה-דוד-המלך הגובר בבני לאה, כעין 'קומנדו' – יחידה מיוחדת למבצעים נועזים – לפעמים בעורף האויב – הדורשים כושר מעולה, נחרצות, זריזות יתרה,

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"